Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.zuid-holland.nl. We streven ernaar om te voldoen aan belangrijke standaarden voor toegankelijkheid (Europese norm EN 301 549, technische standaard WCAG 2.1 van W3C, voorheen ‘de webrichtlijnen’).

Status toegankelijkheidslabel van Toekomstscentario's Zuid-Holland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheid van deze website is niet in zijn geheel onderzocht. Dat zou een buitensporig grote investering vergen. De meest bezochte en gebruikte informatie en diensten zijn toegankelijk gemaakt volgens bovenstaande normen. In het project Digitale Toegankelijkheid bekijkt de provincie op welke manier andere informatie en diensten op een toegankelijke manier op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met ons Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl of kijk op www.zuid-holland.nl/contact

vier scenarios