Literatuur

Aalders, R., Raspe, O., & Dieteren, J. (2020, juni). Regionale prognoses: krimp door corona verschilt per regio (Themabericht). Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/juni/regionale-prognoses…

ACCEZ. (2020, november). Bloeien als bestemming (Vier toekomstscenario’s voor het Nederlandse tuinbouwcluster). https://accez.nl/toekomsten-voor-het-tuinbouwcluster/

Andersson Elffers Felix. (2020, juli). Financiële bijwerkingen van corona. VNG. https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/aef_-_financiele_consequenti…

ANP. (2021, 23 januari). Nobelprijswinnaars en andere wetenschappers: klimaatactie nu nodig. RD.nl. https://www.rd.nl/artikel/910357-nobelprijswinnaars-en-andere-wetenscha…

Bahara, H. (2021, 22 januari). Meer meldingen van online bedreiging in coronajaar: ‘Sociale media hebben een faciliterende rol’. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meer-meldingen-van-online-…

Boheemen, P., van Munnichs, G., & Dujso, E. (2020). Digitale dreigingen voor de democratie (Over nieuwe technologie en desinformatie). Rathenau Instituut. https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-10/RAPPORT_Digitale_dr…

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020a, oktober 14). Werklozen. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020b, november 18). Grootste economische krimp in Haarlemmermeer en Amsterdam. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/grootste-economische-krimp-in-h…

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020c, december 17). Werkloosheid in november verder gedaald. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/werkloosheid-in-november-verder…

Centraal Bureau voor de Statistiek (2021d, februari 16). Economie krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/07/economie-krimpt-met-0-1-procent…

College van Rijksadviseurs. (2019, oktober). (X)XL verdozing - Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler. https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie…

CPB. (2020a, mei 28). Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus: Aandachtspunten voor een herstelbeleid | CPB.nl. Centraal Planbureau. https://www.cpb.nl/briefadvies-covid-19-overleg-planbureaus-aandachtspu…

CPB. (2020b, november). Novemberraming: Economische vooruitzichten 2021 (CPB raming). https://www.cpb.nl/raming-november-2020-vooruitzicht-2021

de Ruijter, P., Kenter, R., van Heijningen, J., van den Bos, S., & Libbrecht, S. (2020, april). Dominostenen van Corona (Generieke scenario’s, effecten en strategie). De Ruijter Strategie. https://www.deruijter.net/download/corona-scenarios-effecten-strategie…

den Ridder, J., Josten, E., Boelhouwer, J., & van Campen, C. (2020, september). De sociale staat van Nederland 2020. SCP. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/de-sociale-staat-…

DNB. (2020, juni). Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (Nummer 19). De Nederlandsche Bank. https://www.dnb.nl/binaries/EOV%20voorjaar2020_tcm46-389040.pdf

EASAC. (2020, oktober). Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities (A Perspective by EASAC’s Environment Programme). https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Perspective_on_Transformat…

Europol. (2020, april). Beyond the pandemic how COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-ho…

Fraanje, R., & de Jong, P. (2020, juni). Het openbaar bestuur voorbij Corona (Reflecties op de impact van de Coronacrisis op het openbaar bestuur, de democratie en rechtsstaat.). Raad voor het Openbaar Bestuur. https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/he…

Gemeente Rotterdam. (2021). Economische Verkenning Rotterdam 2021. https://evr010.nl/

Hamers, D. (2020, oktober). Binnen- en buitenstedelijk bouwen in Nederland: Een reflectie. PBL. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-binnen-en-bui…

Hamersma, M., de Haas, M., & Faber, R. (2020, augustus). Thuiswerken en de coronacrisis. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM. https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/08/31/thuiswerken-en-d…

Hardeman, S., Prins, C., & Vrieselaar, N. (2020, oktober). Verenigingsleven hangt samen met welzijn, maar staat onder druk door corona (Special). Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/verenigingsleven…

IEA. (2020). Renewables 2020. https://www.iea.org/reports/renewables-2020

IMF. (2021, januari). World Economic Outlook Update. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-ec…

Jester strategy. (2020, april). Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid (Strategie voor het post-coronatijdperk). https://jester.nl/wp-content/uploads/2016/03/Na-COVID-19-Strategie-voor…

Keijzer, M. (2020, 30 oktober). Visie op de toekomst van de industrie in Nederland. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstu…

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. (2020). Kerncijfers Mobiliteit 2020. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2020/10/28/k…

Koeze, E. (2020, 18 december). How the Economy Is Actually Doing, in 9 Charts. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/17/business/economy/economi…

Kuipers, B., & van der Lugt, L. (2020, juni). Onderzoek naar de impact van het coronavirus op Nederlandse maritieme sectoren (In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). UPT. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporte…

Luman, R. (2020, september). Autobranche loopt deuk op, maar occasions zijn in trek. ING Website. https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/a…

Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., & Smit, S. (2020, november). What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/nl/our-insights/whats-next-for-remote-work-an-…

Manshanden, W., Koops, O., & Van Oort, F. (2020, juli). Impact van de corona-epidemie op de economie van Rijnmond, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Zuid-Holland. NEO en Erasmus School of Economics. https://evr010.nl/econ-verkenning-rotterdam-mrdh-zh-09072020-corona-wm-…

Markus, N. (2020, 21 augustus). Rellende jongeren vinden elkaar op sociale media en juist daar loopt de politie achter de feiten aan. Trouw. https://www.trouw.nl/binnenland/rellende-jongeren-vinden-elkaar-op-soci…

Masson, E., Dekker, R., & van Est, R. (2020, november). Waardevol digitaliseren voor de energietransitie. Rathenau instituut. https://www.rli.nl/sites/default/files/essay_1_waardevol_digitaliseren_…

McKinsey & Company. (2020). Covid-19: Briefing materials (Global health and crisis response). https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our…

Metselaar, D. (2020, 8 december). Transdev-directeur: zonder uitzicht wordt het erg kritiek in de OV-wereld. OVPro.nl. https://www.ovpro.nl/management/2020/12/08/ov-sector-heeft-uitzicht-nod…

Metselaar, D. (2021, 5 januari). Coronacrisis leidt tot halvering check-ins OV in 2020. OVPro.nl. https://www.ovpro.nl/special/2021/01/05/coronacrisis-leidt-tot-halverin…

Metzemakers, P., Mulder, A., Phillipen, S., Rietman, P., Rolvink, F., Swart, A., van Wijk, S., & Wolf, C. (2020, juli). Ondernemen is vooruitzien (Nederland na corona in vier scenario’s). ABN Amro. https://www.abnamro.nl/nl/media/Nederland-na-Corona-in-vier-scenarios-A…

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2020, 3 december). Nederlanders redden zich tijdens coronacrisis, maar hebben wel meer zorgen. Nieuwsbericht | Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/12/04/nederlanders-redden-zich-t…

Narinx, C., Dekker, W., van de Weijer, B., Andersen, R., Witteman, J., Hotse Smit, P., & de Ruiter, M. (2020, 2 oktober). Wat betekent langdurig thuiswerken voor de BV Nederland? de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-betekent-langdurig-thu…

Nauta, L., & Biersteker, B. (2020, 14 september). Sectorprognoses: moeizaam herstel voor veel sectoren. Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/september/sectorprognose…

NOS. (2020, 20 augustus). Meer macht voor veiligheidsregio’s: “Zorgelijk, zij besturen nu het land”. NOS. https://nos.nl/artikel/2344758-meer-macht-voor-veiligheidsregio-s-zorge…

NU.nl. (2020, 17 november). Huizenprijzen blijven ondanks coronacrisis stijgen, vooral buiten de Randstad. NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. https://www.nu.nl/economie/6090961/huizenprijzen-blijven-ondanks-corona…

OECD. (2020a, november). The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact…

OECD. (2020b, november). Towards recovery and resilience in Zuid-Holland. https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses

OECD (2020, december), Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2. https://www.oecd.org/economic-outlook/december-2020/

Oevering, F. (2020, oktober). Ruimtelijke gevolgen van de coronacrisis (Special). Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/ruimtelijke-gevo….

Phillipen, S. (2010, oktober). Wereldeconomie - Impact, herstelpotentieel en langetermijneffecten (Global Monthly). ABN Amro. https://insights.abnamro.nl/2020/10/wereldeconomie-impact-herstelpotent…

Phillipen, S. (2020, 14 april). Recessie toch nog iets dieper, maar slechtere én betere uitkomst denkbaar. Abn Amro. https://insights.abnamro.nl/2020/04/recessie-toch-nog-iets-dieper-maar-…

Prins, C. (2020a, december). Nederlandse economie halverwege 2022 weer op pre-coronaniveau (Economisch kwartaalbericht). Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/december/nederlandse-eco…

Prins, C. (2020b, december). Tijdelijk somberder economisch beeld door harde lockdown (Update). Rabobank. https://www.rabobank.nl/kennis/s011108829-tijdelijk-somberder-economisc…

Putters, K. (2020, 2 oktober). Wie breder draagvlak zoekt, luistert naar het midden. FD.nl. https://fd.nl/opinie/1359313/wie-breder-draagvlak-zoekt-luistert-naar-h…

Rengers, M., & Houtekamer, C. (2020, 21 juni). Datacentra Zeewolde vragen twee keer zoveel stroom als Amsterdam. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/21/zeewolde-speelt-straks-champions-l…

Roorda, C. (2020, 2 september). Coronamaatregelen maken duidelijk dat we kleinere provincies nodig hebben. Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/coronamaatregelen-maken-duidelijk-dat-we-kl…

Rotmans, J. (2018, augustus). Expert-reflectie ten behoeve van Lesson Learned Covid-19.https://www.janrotmans.nl/articles/expert-reflectie-ten-behoeve-van-les…

Sheikh, H., & Prins, C. (2020, 6 oktober). Artikel: Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering. WRR en corona | WRR. https://www.wrr.nl/wrr-en-corona/artikel-coronacrisis-vraagt-om-debat-o…

Sorkin, A. R., Karaian, J., Merced, M. J., Hirsch, L., & Livni, E. (2021, 26 januari). Larry Fink of BlackRock Sets Bold Climate Goals for Corporate America. The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/01/26/business/dealbook/larry-fink-blackro…

Steur, B., van Doorne, E., & Zandstra, T. (2019, 11 oktober). Maatschappelijk onbehagen. Platform Overheid. https://platformoverheid.nl/artikel/onbehagen-in-het-openbaar-bestuur/

Straver, F. (2020, 7 september). Boswachters: de natuur lijdt onder het corona-effect. Trouw. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/boswachters-de-natuur-lijdt-on…

Tromp, J. (2020, 16 juni). Burgemeesters: coronacrisis treft kwetsbare wijken hard, 1,25 miljard euro nodig voor actieplan. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgemeesters-coronacrisis…

Tweel, M. (2020, 14 november). Drukte in de natuur vraagt om creatieve oplossingen. Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/drukte-in-de-natuur-vraagt-om-creatieve-opl…

van den Berge, W., Rabate, S., & Swart, L. (2020, juni). Crisis op de arbeidsmarkt: wie zi¬ en in de gevarenzone? (CPB Coronapublicatie). CPB. https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Coronapublicati…

van Dijken, K., Ghauharali, R., & ’t Hooft, S. (2020, juli). De coronacrisis en de stad (Een verkenning van scenario’s, effecten en handelingsperspectieven voor gemeenten). Platform31. https://www.platform31.nl/publicaties/de-coronacrisis-en-de-stad

van Es, F., Prins, C., & Dieteren, J. (2020, december). Consumptie valt minder hard terug in tweede coronagolf (Themabericht). Rabobank. https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/december/consumptie-valt…

van Hal, T., van Straaten, G., & Bouwmeester, J. (2020, december). Maatschappelijk vertrouwen in Zuid-Holland. I&O Research. https://www.z.com

van Harn, E., & van der Veen, M. (2020, juni). Coronacrisis: de wereld start langzamerhand weer op. Rabobank. https://www.rabobank.nl/kennis/artikel/011080994/coronacrisis-de-wereld…

van Oort, F., & van Haaren, J. (2019, juli). De levenscyclus van Rotterdamse sectoren (Kansen en bedreigingen voor lokale economische dynamiek). Erasmus UPT. https://www.eur.nl/upt/media/92063

van Schaick, J., van Raak, R., Lodder, M., & Spork, C. (2017, februari). (On)begrensde Technologie (Maatschappelijke Invloed van Nieuwe Technologie in Zuid-Holland). Provincie Zuid-Holland. https://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda/mint/

VNG. (2020, 10 september). Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet. https://vng.nl/nieuws/als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet

Vrooman, C. (2020, december). Pandemie verscherpt tegenstellingen tussen klassen, niet tussen jong en oud. Sociale vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/pandemie-verscherpt-tegenstellingen-…

Weterings, A., & van Oort, F. (2014). Veerkracht en de Regionale Arbeidsmarkt: Kansen op Vernieuwing in Rijnmond. PBL. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2014_Veerkracht-en…

WHO. (2021). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/

World Meteorological Organization. (2020, 23 november). Carbon dioxide levels continue at record levels, despite COVID-19 lockdown. https://public.wmo.int/en/media/press-release/carbon-dioxide-levels-con…

Sociaal Economische Raad (februari 2021), Reshoring: Made in Europe. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/reshoring-made-i…

 

vier scenarios