Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland februari 2021

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
www.zuid- holland.nl

Meer informatie
scenarios@pzh.nl

Samenstelling en redactie
Romée Beaufort, Tim de Beer, Nicolas van Geelen, Floris van Heemst, Karen Jas, Ton Jonker, Jesse van der Meer, Samantha Oosterling, Marcel van Veen, Frans Vink.

Tekeningen
Janne de Hoop

Vormgevingsadvies
Vakteam Grafimedia

Ontwerp
Ontwerpwerk

vier scenarios